امیرالمومنین علی(علیه السلام)می‌فرمایند: مومن کسی است که شادی در چهره اش و اندوه در دلش باشد.

«بحارالانوار» جلد127_صفحه410

گذشته از آن که عمل کردن به این جمله، باعث می‌شود انسان اندوه خود را به دیگران منتقل نکند و غمی بر غم های آنان نیفزاید، از نظر روانی تاثیر مثبتی بر کاهش آلام خود فرد نیز دارد; چراکه ما با توجه به غم هایمان در واقع آنها را بر جسته کرده و به آنها پر  و بال می‌دهیم; در صورتی‌که با پنهان کردن و نادیده گرفتنشان، به مرور زمان آنها را کمرنگ کرده و از تاثیر منفی شان بر روند زندگی‌مان کاسته و در نهایت، آنها را از بین می‌بریم.«از ایمانِ داشته تا ایمانِ نداشته» صفحه 53